Trường tiểu học Him lam Vị Thanh

Trường tiểu học Him lam Vị Thanh

Tình trạng: Đã thực hiện

Chủ đầu tư: Trường tiểu học Him lam

Địa chỉ: Phường 4, Vị Thanh, Hau Giang

0949737878