Trường THPT Kim Sơn B Ninh Bình

Trường THPT Kim Sơn B Ninh Bình

Tình trạng: Đã thực hiện

Chủ đầu tư: Trường THPT Kim Sơn B

Địa chỉ: Xã Hùng Tiến và Như Hoà, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

0949737878